Akreditace

CIS splňuje komplexní mezinárodní požadavky

S certifikáty CIS jsou firmy v bezpečí. CIS je totiž ve své funkci nezávislého certifikačního orgánu akreditován federálně, a proto podléhá přísným směrnicím.

CIS je pravidelně kontrolována podle zákonem předepsaných norem pro certifikační orgány rakouským Ministerstvem hospodářství a splňuje tak přísné požadavky kladené mezinárodními normami ISO/IEC 17021-1 pro systémovou certifikaci a ISO/IEC 17024 pro certifikaci jednotlivců.

Akreditace pro certifikace systémů řízení

podle ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 dle rozhodnutí rakouského Ministerstva pro digitalizaci a hospodářství (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) o akreditaci v souladu s § 3 akreditačního zákona (Akkreditierungsgesetz 2012).

Akreditace pro certifikace osob

podle ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 dle BGB. III č. 369/2008 (BGBl. – Bundesgesetzblatt – federální věstník právních předpisů).

Certifikáty CIS jsou oficiální dokumenty, jsou uznávány veřejnými orgány a zákazníky v mezinárodním měřítku a jsou platné i před soudem.

Certifikáty CIS mají celosvětovou platnost

Rakouská národní akreditace je celosvětově platná díky dohodám s EA a IAF.

Certifikáty CIS jsou:

  •  mezinárodně uznávané dokumenty
  • platný důkaz o řádné péči v soudním řízení
  • celosvětově respektovány úřady, společnostmi a obchodními partnery

Akreditace CIS rakouským Spolkovým ministerstvem pro digitalizaci a hospodářství (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) zahrnuje informační bezpečnost dle ISO/IEC 27001 (a také četná rozšíření z rodiny norem jako ISO 27017, ISO 27018, ISO 27019, ISO 27701), pro oblast IT Service Management ISO/IEC 20000 a v případě Business Continuity Management ISO 22301.

Dodatečná akreditace od APMG

CIS je navíc akreditován mezinárodní organizací APMG, a proto je oprávněn vydávat systémové certifikáty dle ISO/IEC 20000 s celosvětovou platností v souladu s požadavky ISO/IEC 17021-1.

Neakreditovaná nabídka

Kromě toho CIS nabízí také produkty, které nejsou akreditovány rakouským Ministerstvem hospodářství:

  • TISAX® Assessment (registrace prostřednictvím sdružení ENX)
  • NISG-Überprüfungen (vstup přes Ministerstvo vnitra)
  • EN 50600 (zatím bez akreditace)
  • Cyber Trust Label Gold

Nenalezli jste vše, co jste potřebovali?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494