07. Bře 2022

Případová studie: STŘEDNĚ VELKÉ FIRMY

Efektivní implementace ISO 27001 ve firmě CQR Payment Solutions

Profil firmy:

Poskytovatel platebních služeb online CQR Payment Solutions s 90 zaměstnanci ve Vídni je dceřinou společností přední online sázkové kanceláře bwin. 27 různých platebních metod je poskytováno B2B klientům po celé planetě jako outsourcingová služba. CQR při tom garantuje vysoce bezpečné spojení s finančními ústavy a online obchody.

Interview: Manažer informační bezpečnosti Oliver Eckel - CQR / bwin

Pane Eckele, jaké byly Vaše motivy pro zavedení informační bezpečnosti podle ISO 27001?

Chtěli jsme vyslat silný signál směrem k důvěře. Outsourcing celého platebního styku je otázkou důvěry. S certifikátem ISO 27001 je CQR průkopníkem v odvětví, což naši klienti velmi dobře přijímají.

 

Měli jste definovány procesy nebo to byl krok do nové oblasti?

Společnost CQR již procesy definovala podle odvětvového standardu ,Payment Card Industry Certification‘. Požadavky se protínají s požadavky normy ISO 27001, takže jsme mohli využít synergie. Zatímco PCI je zaměřen technicky, profitujeme díky ISO 27001 z organizace bezpečnosti, povědomí o bezpečnosti a bezpečnostních procesů, které kromě dat kreditních karet zahrnují veškeré citlivé informace.

Jaké interní výhody má firma z ISO 27001?

Mnoho procesů bylo v CQR definováno již před certifikací ISO 27001. Ale implementováním systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) bylo vše zasazeno do jednotné struktury. Protože jsme dynamická firma se silným růstem a neustálými změnami - i co do počtu zaměstnanců, je získaná přehlednost postupů a úkonů velkou výhodou. Od nového uživatele až po nový software řídí všechny změnové procesy změnový a konfigurační management.

Jakou strategii jste sledovali při implementaci a certifikaci?

Během šestiměsíční fáze implementace jsme povolali poradce, abychom požadavky normy správně interpretovali a účinně realizovali. K tématu management rizik máme na základě odvětví, v kterém se pohybujeme, vlastní firemní znalosti. Navíc jsme mohli využít oddělení pro bezpečnost mateřské společnosti. Sestavení dokumentace byla tvrdá práce, zato jsou nyní běžné náklady na provoz ISMS minimální. Celkově implementaci ISO 27001 hodnotíme jako zisk - jedná se o požadavky, které bychom museli dříve či později stejně realizovat. Po těchto pozitivních zkušenostech plánujeme nechat certifikovat i mateřskou společnost bwin s několika tisíci servery, aby bylo možné dále zlepšovat interní procesy.

„Implementace ISO 27001 je jednoznačným přínosem. Navíc, jedná se o požadavky, které bychom museli dříve či později stejně uskutečnit.“

Manažer informační bezpečnosti Oliver Eckel  - CQR / bwin

 

Jaké výhody přináší ISO 27001 pro dodržování směrnice Euro-SOX?

Jako společnost ve veřejném zájmu podléhá CQR požadavkům 8. směrnice EU, která stanovuje zavedení vnitřního kontrolního systému. Aspekty IT a informační bezpečnosti směrnice Euro-SOX můžeme přímo odvodit z ISO 27001. Aby bylo možné prověřit účinnost vnitřního kontrolního systému a systému managementu rizik, musejí auditoři podle článku 26 8. směrnice EU jako měřítko aplikovat „mezinárodní standardy“. Dokumentace infrastruktury IT a TK je při tom důležitým aspektem.

Výbušný bod se dotýká otázky odpovědnosti vedení organizace. Bez prokazatelné dokumentace existuje osobní ručení vedení podniku a může být sankcionováno jako zavinění v důsledku špatné organizace. I z tohoto hlediska přísluší našemu systému managementu informační bezpečnosti podle ISO 27001 ústřední význam. Certifikát akreditované společnosti jako CIS odpovídá státem uznávanému dokumentu a poskytuje doklad, že IT naší firmy splňuje mezinárodní standardy. Protože dokumentační povinnost požadovaná směrnicí Euro-SOX je v případě certifikovaného (ISO) a tudíž prokazatelně uplatňovaného systému managementu automaticky splněna, jsou odpovědné osoby maximálně ušetřeny osobní odpovědnosti.

Více informací k ISO 27001:

Nabídku kurzů si můžete prohlédnout zde:

O zkušenostech s úspěšnou implementací ISO 27001 se dočtete v našich dalších rozhovorech:

Fabasoft a jejich pohled na ISO 27001

Úspěšné zavedení ISO 27001 v Selected Services

Máte otázky k auditům nebo ke vzdělávacím kurzům? Ať již máte zájem o realizaci na dálku či přímo u vás, budeme rádi, pokud se na nás obrátíteNapište nám na office@cis-cert.cz. Věříme, že vaši důvěru nezklameme.

19. Dub 2023

New Work – potenciál, příležitost

Nové příležitosti, nový potenciál

17. Úno 2023

Den za bezpečnější internet

Safer Internet Day

10. Úno 2023

Nové vedení CIS GmbH

Změny v managementu od 01. 01. 2023

31. Led 2023

Mezinárodní den ochrany osobních údajů

26. Led 2023

Online kurz – Implementace změn ISO 27002:2022

Implementace změn a nových požadavků

10. Lis 2022

Revize norem ISO 27001 a ISO 27002:2022

Co přichází, co odchází a co zůstává?

23. Zář 2022

CIS Compliance Summit 2022

Jaký byl ročník 2022

14. Zář 2022

Zpráva o globálních hrozbách 2022 z oblasti kybernetických útoků

Co by Vám nemělo uniknout!

20. Srp 2022

ISO/IEC 27001:2022 – co je nového?

02. Čvn 2022

Vše o aktualizaci 27002:2022

24. Kvě 2022

Minimalizace rizik pro cloudové služby

certifikace ISO 27017

11. Kvě 2022

Bezpečnost a kvalita

Nejvyšší ohodnocení za integraci 27001 / 9001

+420 733 180 494