Service Management

Průběžná optimalizace procesů jako konkurenční výhoda

Jádrem normy ISO/IEC 20000 je proces neustálého zlepšování. Tato neustálá optimalizace systému vede k trvale vyšší kvalitě a efektivitě IT služeb. Pravidelně jsou stanovovány definice cílů a související indikátory, jako je „spokojenost zákazníků“ nebo „dostupnost služeb“ a následně jsou vyvíjena opatření k jejich zlepšení. Díky své flexibilitě je standard vhodný pro všechna odvětví i pro všechny velikosti společností,  a to včetně jejich oddělení či dílčích oblastí.

Certifikace ISO 20000 je možná pro jednotlivce i pro samotnou organizaci nebo pro dílčí oblasti. Tak se zviditelní náskok vaší společnosti.

Další výhody, které vyplývají z certifikace ISO 20000, jsou:

  • Měřitelné úspory
  • Transparentní náklady
  • Výrazně stoupající produktivita
  • Kvalita díky optimalizaci
  • Certifikát váš náskok zviditelní

Ochrana investic

Kromě toho nabízí certifikace podle normy ISO 20000 také ochranu investic. Statisticky se ukazuje, že investice do optimalizace procesů přinášejí bez procesu neustálého zlepšování pouze krátkodobé úspěchy. Použitím standardu s pravidelnými kontrolními audity se tomu účinně zabrání. Provedením posudku nezávislým třetím subjektem se zviditelní odchylky od požadavků a zavedou nápravná opatření. ISO 20000 se tak osvědčuje jako strategický prvek řízení.

Certifikace systémů

Školení a personální certifikace

obnovovací kurzy

Online workshop

18. září

2024

#ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

CIS Compliance Summit

Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast informační bezpečnosti a integrovaných systémů řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494