Celosvětově uznávané certifikace na jednom místě

Certifikace systémů

Jako akreditovaný certifikační partner se CIS specializuje na certifikace systémů informační bezpečnosti, ochrany dat, cloudových řešení, IT služeb, datových center a také řízení kontinuity podnikání.

Zde je stručný přehled a přímý odkaz na vaši bezplatnou nabídku:

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27018

ISO/IEC 27019

Revize podle NISG

ISO/IEC 27001: Nejvyšší ochrana citlivých dat a obchodních informací 

ISO/IEC 27701: Objektivní důkaz ochrany dat orientované na GDPR 

ISO/IEC 27018: Ochrana dat v cloudových službách jako silný signál pro vaše zákazníky

ISO/IEC 27019: Opatření k ochraně systémů zásobování energiemi

Ověření podle NISG: Ochrana kritické infrastruktury pro energetiku, dopravu a finance

ISO/IEC 20000

Hodnocení blockchainu

ISO 22301

TISAX®

EN 50600

ISO/IEC 20000: Proces neustálého zlepšování jako konkurenční výhoda

Blockchain: Bezpečnost a důvěryhodnost vašeho technického blockchain řešení

ISO 22301: Osvědčené pohotovostní plány a plány obnovy po havárii mohou zachránit podnikání

TISAX: Bezpečnost pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu

EN 50600: Kvalita a bezpečnost pro vaše datová centra

Akreditace

S certifikátem CIS jsou firmy a organizace doslova v bezpečí. Ve své funkci nezávislého certifikačního orgánu pro certifikaci vybraných norem (ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017, ISO 27018, ISO 27019, ENWG §11, ISO 20000 a ISO 22301) je CIS Certification & Information Security Services GmbH státně/federálně akreditována, a podléhá tedy přísným směrnicím. Více podrobností naleznete zde

Důvěra spojuje

Úvodní pohovor – informativní a nezávazný

Neváhejte nás kontaktovat: Náš tým CIS je vám k dispozici pro další informace! V nezávazném vstupním rozhovoru zkušení auditoři CIS na základě konkrétní situace ve firmě posoudí možný časový harmonogram i rozsah a nastavení certifikačního projektu.

Kontakt

Integrovaný systém řízení a kombinované audity

Trend směřuje k integrovanému systému řízení, který spojuje bezpečnost informací, řízení IT služeb, řízení kvality a životního prostředí do jednotného celkového systému. Vzhledem k této synergii mohou být nadřazené procesy hledání a plánování strategie navrženy výrazně efektivněji.

Organizace díky tomu následně vykazují více než dvacetiprocentní úsporu času a nákladů. V praxi je základem integrovaných celkových systémů dobře zavedená ISO 9001 pro řízení kvality, protože obsah této normy má nejširší orientaci. Obecně je vhodná každá norma založená na příloze SL.

Přečtěte si více o výhodách integrovaných systémů a kombinovaných auditů zde

Výhody certifikace ISO

Výhoda:: ve výběrových řízeních

Bonus za důvěru: v očích zákazníků i veřejných úřadů

Přidaná hodnota: vyšší obchodní hodnota služeb

Prokazatelnost: ověření provedené akreditovaným subjektem

 

Optimalizace: neustálé zlepšování systému

Úspora: díky optimalizaci i nastavení

Právní platnost: certifikáty jako důkaz řádné péče před soudem

Motivace: nové impulsy pro zaměstnance

Kroky k vaší certifikaci

Podporujeme vás na cestě k vaší certifikaci. Více podrobností o tom, jak získat certifikát krok za krokem, naleznete zde.

1. Informace
Úvodní rozhovor s CIS poskytuje podrobnosti o certifikačním procesu. Následuje registrace a plánování projektu
2. Implementace
Stanovení opatření podle požadavků konkrétní normy. CIS jako nezávislý certifikační orgán není zapojen.
3. CIS-STAGE REVIEW (dobrovolná předběžná kontrola)
CIS na požádání posoudí užitečnost a efektivitu implementovaných prvků v průběhu projektu.
4. CIS-SYSTEM & RISK REVIEW (předběžná kontrola)
CIS posuzuje výklad požadavků normy i dokumentace. Nedostatky a příležitosti ke zlepšení jsou následně uvedeny v krátké zprávě. Tato předběžná kontrola poskytuje základ pro certifikační audit.
5. CIS-CERTIFIKAČNÍ AUDIT
Auditor CIS kontroluje systém řízení vytvořením několika vzorků na všech úrovních organizace.Auditní zpráva ukazuje příležitosti ke zlepšení.
6. CIS - LICENCE
V momentě "Vydání certifikátu a licence k jeho užívání“ získáte certifikát CIS s platností 3 roky.
7. CIS - KONTROLNÍ AUDIT
Kontrolní audit, který se provádí jednou ročně, prověřuje efektivitu celého systému řízení a jeho neustálé zlepšování.
8. CIS - RECERTIFIKAČNÍ AUDIT
Po uplynutí třÍ let od úvodní certifikace je nutné pro nové vydání certifikátu provést recertifikační audit

Nenalezli jste vše, co jste potřebovali?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494