Energetický průmysl

Soulad s právními předpisy a impuls pro další rozvoj

Budoucnost dodávek energie – a mnoha dalších oblastí – závisí na fungujících informačních a komunikačních technologiích.

Pro operátory a společnosti není vždy snadné se v houštině různých norem a standardů zorientovat. Stávající standardy zároveň nabízejí velmi dobré implementační pomůcky na cestě stát se bezpečnější a lepší jako společnost. Jako dlouholetý certifikační partner čerpá CIS z komplexního know-how a nabízí systémové certifikace v rámci řady ISO 27000 (ISO 27019 - zejména pro dodavatele energií).

Speciálně pro energetiku je však subnorma ISO 27019 doplňkem k ISO 27001. Obsahově řeší bezpečnostní opatření pro řídicí a monitorovací systémy v oblastech výroby, přenosu a distribuce elektřiny, plynu a tepla a také podpůrné procesy a technologie pro IT bezpečnost. Certifikace poskytuje záruku, že jsou přijata a zavedena vhodná opatření k zajištění bezpečných dodávek energie.

 

 

Školení a personální certifikace

kurzy
obnovovací kurzy
in-house kurzy

18. září

2024

#ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

CIS Compliance Summit

Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
+420 733 180 494