TISAX®

Bezpečnost pro producenty a dodavatele v automobilovém průmyslu

Potřeba systému pro posuzování úrovně zabezpečení ve všech organizacích působících v automobilovém průmyslu vedla k vytvoření jednotného systému posuzování – TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange - Posouzení zabezpečení výměny důvěrných informací). Jde o průmyslově specifický mechanismus výměny výsledků z hodnocení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu. Tato hodnocení jsou založena na testovacím katalogu VDA-ISA, který zahrnuje kontroly informační bezpečnosti  (na základě ISO 27001), typ a ochranu dat.

S hodnocením TISAX® prokážete vyspělost vašeho systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle požadavků vašich zákazníků. To lze provést na různých úrovních hodnocení a dodatečných požadavcích na typ a ochranu dat vašich zákazníků. Jako důkaz vyspělosti vašeho systému řízení informační bezpečnosti jsou vám vystaveny tzv. testovací štítky, které můžete sdílet se svými obchodními partnery. Díky tomu je TISAX® základem pro testování a mechanismus sdílení vašeho systému řízení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu. Pro realizaci potřebujete dobrý základ, který můžete získat v této kvalifikaci.

Ke stažení

 

 

 

Assessment

Školení a personální certifikace

kurzy
obnovovací kurzy

18. září

2024

#ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

CIS Compliance Summit

Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast informační bezpečnosti a integrovaných systémů řízení odeslat e-mail

Team

Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING.

specialista pro oblast automobilového průmyslu

+420 733 180 494