Naše poslání & naše vize

1. Základní poslání

Jsme držiteli akreditace rakouského Spolkového ministerstva pro digitalizaci a hospodářství a díky tomu také akreditovaným poskytovatelem služeb certifikace systémů řízení i osob.

Certifikaci systémů managementu provádíme výlučně za použití mezinárodních norem (ISO). Pro oblast certifikace osob využíváme jako základ uznávané normativní dokumenty. Od února 2020 jsme také kvalifikovanou společností pro kontrolu základních IT služeb dle § 17 odst. 3 rakouského kybernetického zákona NISG (Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz).

Vedle akreditovaných certifikací systémů řízení dle norem ISO, provádíme audity a certifikace datových center, kde rovněž usilujeme o získání akreditace.

Certifikace provedená společností CIS vám zaručuje následující výhody:

  • uplatňování mezinárodně uznávaných technologických pravidel, jako jsou normy ISO či CENELEC
  • certifikaci provedenou uznávanou a akreditovanou organizací
  • dodržení a předání hodnot našich interních závazků: nestrannost, odbornost, odpovědnost, otevřenost, jistota a spolehlivost 

2. Nestrannost

Jako samostatná a nezávislá certifikační společnosti si zcela svobodně určujeme naši firemní politiku, směřování i rozhodování. Jsme zavázáni jen našim klientům, kterým poskytujeme nestranné a nezávislé služby. O úspěšné získání akreditace pro certifikace osob i systémů řízení jsme usilovali především proto, abychom mohli předávat znalosti a certifikovat kompetence jednotlivých organizací a v nich zapojených osob. Protože jsme přesvědčeni, že právě to má na vhodnou implementaci a údržbu systému řízení klíčový, trvale udržitelný a dlouhodobý efekt.

3. Odbornost

Zaměřujeme se na certifikace systémů řízení informační bezpečnosti, správu služeb IT, managementu kontinuity podnikání a ochrany dat. Naši auditoři mají bohaté odborné znalosti a zkušenosti, které předávají všem klientům po celou dobu, od počátečních příprav až po úspěšné zakončení certifikace. Z důvodu nestrannosti nenabízíme žádné další služby v oblasti poradenství.

4. Odpovědnost 

V CIS si velmi dobře uvědomujeme, že každý audit může mít charakter pouhé kontroly vybraných vzorků. Pro splnění všech podmínek potřebných k udělení certifikace a dosažení nezávislého rozhodnutí je především nezbytná komplexní a důkladná zpráva z auditu.

5. Otevřenost

CIS zveřejňuje všechny účelné informace, které se týkají certifikace a nejsou důvěrné, na svých webových stránkách.

6. Důvěryhodnost a spolehlivost 

Všechny osoby jednající jménem CIS jsou prostřednictvím příslušných dohod zavázány k důvěrnému nakládání se skutečnostmi nebo informacemi/dokumenty, se kterými se seznámí. 

Etický kodex CIS

Máte-li zájem zjistit o naší vizi, politice a poslání, v naší sekci "ke stažení" naleznete v anglickém jazyce Etický kodex CIS v plném znění, popř. nám můžete zaslat email na naši emailovou adresu

Nenalezli jste vše, co jste potřebovali?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494