Kontinuita podnikání

Kontinuita podnikání namísto zastavení výroby a odstávek

Kontinuita podnikání je klíčovým tématem pro všechny společnosti a organizace, které hrají zásadní roli jako poskytovatelé pro společnost. Patří mezi ně dodavatelé energie, poskytovatelé zdravotní péče, telekomunikační společnosti, banky,  dodavatelé IT služeb, dopravní společnosti, producenti potravin.. Ale také výrobní provozy jako jsou rafinerie, chemické nebo farmaceutické podniky, které by v případě nehod mohly ohrozit životní prostředí.

Kontinuita podnikání je však také klíčovým tématem pro výrobní společnosti, jejichž produkty nebo dílčí produkty jsou v kritickém postavení v celém dodavatelském řetězci. Téma kontinuity podnikání je obecně zajímavé pro každou společnost, pro níž je spolehlivost dodávek, dostupnost zboží či služeb a spokojenost zákazníků důležitým faktorem úspěchu.

Rychle postupující digitalizace klíčových procesů a s tím spojená závislost na IT službách téměř ve všech sektorech podnikání a ve veřejné správě posouvá klasickou IT službu "kontinuita podnikání" z IT oddělení na nejvyšší management firmy. Implementovaný systém řízení kontinuity podnikání v souladu s ISO 22301 poskytuje efektivní nástroj řízení pro vrcholové vedení organizace.

Certifikace systémů

Školení a personální certifikace

kurzy
obnovovací kurzy

Online workshopy

18. září

2024

#ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

CIS Compliance Summit

Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast informační bezpečnosti a integrovaných systémů řízení odeslat e-mail

+420 733 180 494