Informační bezpečnost

Nejvyšší ochrana citlivých dat a digitálních informací

Počet uživatelů normy ISO/IEC 27001 pro informační bezpečnost se neustále zvyšuje, což se odráží v rostoucím počtu organizací, které jsou certifikovány nezávislým certifikačním orgánem jako je CIS.

ISO 27001 je relevantní především proto, že nabízí systematický a na rizicích založený přístup, díky kterému jsou rizika informační bezpečnosti viditelná, a tudíž kontrolovatelná. Digitalizace, komplexnost, rostoucí závislost na procesech zpracování informací a na druhé straně souběžně narůstající profesionalizace organizované kriminální činnosti vedou k neustálému nárůstu významu „bezpečného“ zpracování informací a systematických přístupů k řízení rizik, jaké nabízí ISO 27001.

 

Kromě „klasického“ zachování důvěrnosti, dostupnosti a integrity informací se v této souvislosti jednoznačně přesunulo do centra pozornosti firem i téma compliance. Související otázky transparentnosti, sledovatelnosti a stavu techniky i minimalizace odpovědnosti jsou klíčovými hnacími silami pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací podle ISO 27001. Tedy podle normy, která právě tato témata svými kontrolními mechanismy výborně řeší.

18. září

2024

#ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

CIS Compliance Summit

Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast informační bezpečnosti a integrovaných systémů řízení odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Team

Ing. Pavel Růžička

produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost

+420 733 180 494