02. Kvě 2024

V rychlém pruhu

TISAX®: Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

TISAX® je zkratka pro TRUSTED INFORMATION SECURITY ASSESSMENT EXCHANGE. TISAX® je mezinárodně uznávaný průmyslový standard, který znamená odpovídající úroveň zabezpečení informací v automobilovém a dodavatelském průmyslu. Pomáhá snižovat riziko incidentů v oblasti bezpečnosti informací a posilovat bezpečnost v celém dodavatelském řetězci.

Nejnovější verze katalogu ISA je k dispozici od října 2023 a v němčině pak od dubna 2024 - využili jsme toho jako příležitosti k zodpovězení některých důležitých otázek týkajících se systému TISAX®. V rámci série článků CIS se podíváme na jednotlivé aspekty.

Co je TISAX?

TISAX® je mechanismus hodnocení a výměny informací o bezpečnosti společností - konkrétně v automobilovém průmyslu - a umožňuje společné uznávání výsledků hodnocení mezi účastníky.

Systém TISAX® byl vyvinut jménem Německého sdružení automobilového průmyslu (VDA) společně se sdružením ENX a je zaveden od roku 2017. Postup hodnocení TISAX® vychází z katalogu VDA ISA, který od roku 2000 vyvíjí a zdokonaluje pracovní skupina VDA pro bezpečnost informací na základě mezinárodní normy pro bezpečnost informací ISO/IEC 27001.

Nová verze ISA 6

Novou verzi 6.0 katalogu ISA vydala VDA nejprve 16. října 2023 v angličtině (ta se nově stala hlavní jazykovou mutací) a od 3. dubna 2024 je k dispozici také v němčině, stejně jako mnoho dalších jazykových verzí. Od 1. dubna 2024 je používání této verze povinné při zadávání auditů podle normy TISAX®.

Na rozdíl od normy ISO/IEC 27001 (mezinárodní normy pro informační bezpečnost) - nezohledňuje TISAX® pouze kvalitativní aspekty, ale využívá také model připravenosti podle Automotive SPICE, který umožňuje kvantitativní hodnocení v podobě celkové úrovně bezpečnosti.

Proč je systém TISAX® tak důležitý?

TISAX® je velmi důležitý pro společnosti v automobilovém průmyslu, zejména v dodavatelském sektoru. Je důležitý pro zajištění obchodních vztahů s výrobci automobilů.

Kdo je oprávněn provádět hodnocení podle normy TISAX®?

Posuzování podle normy TISAX® jsou oprávněni provádět pouze poskytovatelé služeb posuzování podle normy ENX. Sdružení ENX autorizuje příslušné poskytovatele služeb posuzování a dohlíží na kvalitu provádění a výsledky posuzování. Tím je zajištěno, že konečné výsledky splňují požadovanou kvalitu a objektivitu.

Jaké výhody vám nabízí CIS?

CIS Certification & Information Security Services GmbH je jedničkou v Rakousku, pokud jde o certifikace v oblasti informační bezpečnosti. Společnost byla založena v roce 2000 a byla první certifikační společností v oblasti informační bezpečnosti v Rakousku. CIS provádí posuzování podle standardu TISAX od roku 2021 a je jednou z nejzkušenějších společností provádějících posuzování podle standardu TISAX na evropském trhu.

Orientace na zákazníka a profesionální odbornost jsou našimi hlavními prioritami. Zákazníkům poskytujeme podporu v podobě doporučení pro další rozvoj jejich kontrolních mechanismů a systémů informační bezpečnosti.

Produktová skupina: TISAX®

Chcete se o certifikaci dozvědět více? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme!

20. Kvě 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro manažery a auditory IS

2024: nový termín

17. Kvě 2024

Podrobněji o TISAX®: 12 cílů hodnocení

Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

15. Kvě 2024

Podrobněji o TISAX®: tři úrovně hodnocení

Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

22. Dub 2024

ISO 42001 – nová norma pro umělou inteligenci

První světový standard pro umělou inteligenci

06. Bře 2024

Budoucnost AI a vlastnictví dat

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat - II.část

29. Úno 2024

Ztrácíme kvůli AI kontrolu nad svými daty?

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat

19. Úno 2024

Norma EN 50600 podporuje udržitelnost

12. Úno 2024

Nově jsme certifikačním orgánem pro EN 50600

Nyní v naší nabídce!

05. Úno 2024

Barometr rizik: kybernetické útoky

Celosvětové riziko číslo 1

12. Led 2024

DORA – Odolnost ve finančním sektoru

Zákon o digitální provozní odolnosti

04. Led 2024

Významné legislativní novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2024

Zákony a směrnice zabývající se bezpečností informací

16. Lis 2023

TISAX: VDA vydala nový katalog ISA

Nová edice - verze 6

+420 733 180 494