Informační bezpečnost

Interní auditor informační bezpečnosti dle ISO 27001 (in-house kurz)

Přehled

Přispějte k efektivnější ochraně informací ve vaší firmě

Kurz Interní auditor ISMS je odborný kurz připravený zkušenými auditory, jehož obsahem je problematika provádění interních auditů ISMS ve společnosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO 27001. Účastníkem kurzu se může stát každý, kdo se chce seznámit s problematikou provádění interních auditů ISMS, kdo chce působit jako interní auditor ISMS nebo kdo řídí problematiku interních auditů ve společnosti. Absolvováním kurzu účastník získá potřebnou kvalifikaci pro provádění interních auditů ISMS, doloženou certifikátem.

Obsah

Účastník kurzu se seznámí s problematikou provádění interních auditů, tak jak ji popisuje standard ISO 19011, získá znalosti a dovednosti nezbytné pro činnost interního auditora a seznámí se s požadavky standardu ISO 27001 na systém řízení bezpečnosti informací z pohledu interního auditora ISMS.

Program:

 • Požadavky na provedení auditu z pohledu ISO 19011, interní audit ISMS – naplnění požadavků standardu ISO 27001, praktický příklad přípravy, vedení a uzavření interního auditu ISMS
 • Psychologie jednání interního auditora, komunikační dovednosti, etika auditora
 • Závěrečná zkouška

Absolvent bude schopen efektivně provádět interní audity ISMS společnosti, zpracovávat požadovanou dokumentaci, včetně tvorby výstupní zprávy a rozhodnutí o naplnění kritérií interního auditu. Absolvent získá znalosti a dovednosti pro auditování ISMS společnosti a zvýšením svojí odbornosti přispěje k efektivnější ochraně informací ve společnosti.

Délka semináře:

2 dny,  09:00 - 17:00

Vstupní požadavky

Předpokladem pro účast v kurzu je základní znalost problematiky bezpečnosti informací z pohledu standardu ISO 27001 (terminologie, obsah standardu). Výhodou je základní znalost problematiky auditů systému (ISO 19011).

Kurz je veden zkušenými lektory a auditory, kteří během kurzu předávají účastníkům kurzu své praktické zkušenosti s interními i certifikačními audity ISMS. Vzhledem k formě kurzu je možné po jeho absolvování a úspěšném složení závěrečné zkoušky získat uznávaný certifikát „Interní Auditor ISMS“.

Platnost certifikátu:

V souladu s interními pravidly CIS má tento certifikát omezenou platnost na tři roky. Platnost certifikátu lze prodloužit pomocí krátkého aktualizačního semináře.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  18. září

  2024

  #ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

  CIS Compliance Summit

  Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494