Informační bezpečnost

Obnovovací kurz pro manažery IS a auditory IS

Přehled

Svět norem informační bezpečnost je v neustálém pohybu. Proto je také v obnovovacím (refresher) kurzu pro manažery a auditory informační bezpečnost věnován prostor změnám v ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 a stále významnějšímu systému řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management System - BCMS). Lektor se z tohoto důvodu zabývá i odpovídající normou ISO 27031 a také samostatným standardem ISO 22301 pro BCMS.

V kurzu se účastníci dále seznámí s metrikami a metodami měření dle ISO 27004 pro efektivní využití klíčových údajů v informační bezpečnosti.

Stejně jako ve světě standardů se i ve vaší společnosti neustále optimalizuje informační bezpečnost – nové otázky se stávají aktuálními, přibývají nové cíle. A to vše s ohledem na její efektivní a ekonomicky životaschopnou realizaci.

Obnovovací kurz pokrývá:

 • update relevantních změn v normách řady 27000
 • případové studie pro další rozvoj ISMS doplněné diskuzí a otázkami účastníků z prostředí jejich organizace

Lektor je vždy k dispozici malé skupině účastníků, aby všichni měli možnost cíleně diskutovat o praktických případových studiích a požadavcích ISO 27001 s ohledem na prostředí jejich organizace. Obnovovací kurz pro manažery a auditory IS proto nabízí nejen aktualizaci znalostí, ale také výměnu zkušeností a tipů pro praxi.

Termíny kurzů & přihláška

nadcházející termíny:

17. - 18. 9. 2024, online

přihláška: ZDE

 

uskutečněné termíny:

22. - 23. 11. 2023, prezenčně (Praha)

19. - 20. 4. 2023, prezenčně (Praha)

18. - 19. 5. 2021, online

Obsah
 • další rozvoj ISMS podle ISO 27001 / ISO 27002
 • požadavky normy a její efektivní implementace v praxi
 • nové sub-normy a obsahy v rámci řady norem ISO 27000
 • nové metody a poznatky z mezinárodního prostředí
 • interní a externí audity: synergie a optimalizace systému díky strukturovanému postupu
 • rozvoj strategie i celé organizace
 • otázky a podněty účastníků týkající se implementace v organizacích, kde působí
Prodloužení certifikátu

Platnost certifikátů CIS je tři roky. Po absolvováním obnovovacího semináře (refreshingu) a potvrzením o potřebné praxi lze požádat o prodloužení certifikátu o další tři roky.

Chce-li si uchazeč o certifikát nechat pro prodloužení certifikátu uznat jiná vzdělání, musí si nechat potvrdit rovnocennost těchto kurzů s certifikačním programem. O určení započitatelnosti je třeba písemně požádat. K této žádosti je nutné přiložit popis absolvovaných vzdělávacích kurzů spolu s s jejich srovnáním s požadavky certifikačního programu (obnovovací seminář informační bezpečnosti) a potvrzení o potřebné době praxe.

Za účelem prověření souladu požadavků certifikačního programu a aktuálnosti referencí předložených uchazečem o certifikát proběhne u každého zájemce kvalifikační kontrola. Ta má formu ústního odborného pohovoru v délce 30 až 60 minut a je vedena lektorem. Základ pro vstupní kontrolu tvoří obsah vzdělávacího kurzu podle certifikačního programu (obnovovací seminář IS).

Osobní certifikáty řady norem ISO 27000 slouží jako potvrzení o odbornosti a doklady o tom, že získaná kvalifikace je trvale zachována díky praxi a dalšímu vzdělávání. Certifikáty CIS jsou uznávané dokumenty ve veřejnoprávním i soukromoprávním prostředí.

Informace a podmínky prodloužení certifikátu CIS

Cíle a výhody
 • aktualizace: relevantní novinky z řady norem ISO 27000
 • rozvoj ISMS s otázkami z prostředí vlastní organizace
 • výměna zkušeností s dalšími manažery a auditory IS v malé skupině
 • prodloužení certifikátu CIS na další tři roky
Délka kurzu

2 dny, 09:00 - 16.00

Cena kurzu
 • distanční forma:  13.700,- CZK (bez DPH) / 560 EUR (bez DPH) *
 • prezenční forma: 16.100,- CZK (bez DPH) / 660 EUR (bez DPH) **

*v ceně kurzu je zahrnut poplatek za kurz, materiály ve formě pdf, zkouška a mezinárodní certfikát

**v ceně kurzu je zahrnut poplatek za kurz, tištěné materiály, zkouška, mezinárodní certifikát, 2x coffee break a oběd

V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte na office@cis-cert.cz pro vytvoření individuální nabídky.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  18. září

  2024

  #ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

  CIS Compliance Summit

  Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

  +420 733 180 494