Service Management

Auditor dle ISO 20000

Přehled

Auditoru ISO 20000 se otevírají profesní možnosti směrem k poradenství, posuzování a auditování systémů řízení IT služeb. Díky příslušným praktickým zkušenostem, hluboké znalosti norem a uznávanému certifikátu je auditor ISO 20000 považován za odborníka a nejvyšší instanci pro ITSM systémy. Získané vzdělání jej činí způsobilým k provádění auditů a posudků. Dokáže identifikovat shodu s normou, odchylky a potenciály k optimalizaci.
Oficiální certifikát APMG Vám umožní vystupovat jako auditor jménem akreditovaných certifikačních organizací nebo pracovat jako IT poradce se zaměřením na audity a posudky podle ISO 20000. CIS je první vzdělávací a certifikační organizace v Rakousku s akreditací APMG.

CIS byla jako první organizace v Rakousku akreditována pro certifikaci osob. Osobní certifikáty vystavené společnosti CIS jsou díky tomu státem i mezinárodně uznávané dokumenty.

Obsah

Obsah dvoudenního kurzu CIS „Auditor ISO 20000“

 • Úvod a obsah ISO 20000
 • Přehled certifikačních postupů
 • Úvod k ISO 20000: pojmy, procesy a znaky
 • ISO 20000 část 1, detailně: The Specification for Service Management
 • ISO 20000 část 2, detailně: The Code of Practice
 • Použití nástrojů k řízení služeb
 • ISO 20000: Oblasti platnosti
 • Implementace ISO 20000
 • Písemná zkouška APMG: 1 hodina formou multiple choice

Zakončení:

Absolventi tohoto kurzu obdrží oficiální certifikát „ISO 20000 Auditor Certificate” od APMG UK a CIS. Úspěšným absolvováním tohoto kurzu budou znát požadavky ISO 20000 a budou je moci příslušně uplatnit v organizaci. Dále budou schopni provádět v rámci organizace audity a posudky.

Vstupní požadavky
 • kvalifikovaný auditor podle ISO 9000 (IT), ISO 27001, TickIT, IRCA, CISA
 • minimálně tříleté zkušenosti s audity, popř. posuzováním procesů řízení IT systémů a služeb
 • dobré komunikační schopnosti (kurz probíhá, včetně zkoušky, v anglickém jazyce)
 • k přihlášce je nutné přiložit kopii dokladu o kvalifikaci a profesních zkušenostech
Cílová skupina
 • Externí auditoři nebo poradci, kteří působí pro certifikační organizace a chtějí provádět audity nebo posudky pro organizace podle ISO 20000.
 • Interní auditoři a poradci, kteří chtějí v rámci organizace provádět audity nebo posudky podle ISO 20000 za účelem průběžného ověřování shody s normami.

Poznámka: Interním auditorům, kteří svou organizaci připravují na certifikaci, se doporučuje absolvovat třídenní kurz pro konzultanty - ISO 20000 Practitioner

Termíny kurzů

pro letošní rok - na vyžádání

Ceny kurzů
 • prezenční forma: 27.500,- CZK (bez DPH)  v ceně kurzu je zahrnut poplatek za kurz i zkoušku

V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte na office@cis-cert.cz pro vytvoření individuální nabídky.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  18. září

  2024

  #ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

  CIS Compliance Summit

  Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

  Team

  Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

  regionální manažer CZ & SK

  Team

  Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

  regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast informační bezpečnosti a integrovaných systémů řízení odeslat e-mail

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494