TISAX®

Workshop TISAX® / květen 2022

TISAX®? Bezpečnost pro producenty a dodavatele v automobilovém průmyslu

Potřeba systému pro posuzování úrovně zabezpečení ve všech organizacích působících v automobilovém průmyslu vedla k vytvoření jednotného systému posuzování – TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange - Posouzení zabezpečení výměny důvěrných informací).

Jde o průmyslově specifický mechanismus výměny výsledků z hodnocení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu. Tato hodnocení jsou založena na testovacím katalogu VDA-ISA, který zahrnuje kontroly informační bezpečnosti  (na základě ISO 27001), typ a ochranu dat.

Obsah

Program

60 minut online workshopu zdarma bude věnováno následujícím tématům:

  • Co je TISAX?
  • ISO 27001 a TISAX?
  • Jak nastavit pravidla?
  • Možná systémová řešení?
  • Proč zvolit certifikaci TISAX?
  • Jak probíhá TISAX hodnocení (assessment)?

Vstupní podmínky

Nejsou stanoveny žádné vstupní požadavky. Přihlašování na krátký workshop probíhá přes jednoduchou a rychlou registraci.

Více informací zde nebo nám napište na office@cis-cert.cz

Cílová skupina

Výrobci automobilů a další producenti v automobilovém průmyslu a všichni dodavatele v oblasti automotive.

Termín

12. 5. 2022 (15:00 - 16:00)

  • 60 minut věnovaných bezpečné výměně informací v automotive
  • prostor pro vaše otázky a odpovědi
  • jednoduchá a rychlá registrace zde
  • více informací naleznete v přiloženém letáku nebo nás kontaktujte na office@cis-cert.cz

18. září

2024

#ciscompliancesummit #bepartofit #besecure

CIS Compliance Summit

Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vídeň

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast informační bezpečnosti a integrovaných systémů řízení odeslat e-mail

Team

Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING.

specialista pro oblast automobilového průmyslu

+420 733 180 494