06. Bře 2024

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat - II.část

Budoucnost AI a vlastnictví dat

V prvním textu věnujícímu se této problematicei  jsme se zabývali otázkami ztráty kontroly nad daty a úlohou umělé inteligence v současné záplavě dat. Vlastnictví dat, zákon o umělé inteligenci na evropské úrovni, ISO 27001 a GDPR - co přinese budoucnost?

AI a ochrana údajů: nové nejistoty

Kromě všech výhod s sebou integrace AI ve firmách přináší také nejistoty v oblasti bezpečnosti informací a ochrany dat. Může AI vystupovat jako vlastník dat? Kdo je vlastníkem dat generovaných AI? Kdo je zodpovědný za tréninková data pro model AI? Vzhledem k autonomii systémů AI a jejich schopnosti činit nezávislá rozhodnutí je třeba věnovat ochraně a zabezpečení dat zvláštní pozornost.

Řešení pro odpovědné využívání umělé inteligence

  • Odpovědnost: Definujte jasnou odpovědnost za data zpracovávaná a generovaná AI v rámci společnosti.
  • Pokyny pro zpracování dat: Určete si zásady pro nakládání s daty z modelů AI.
  • Transparentnost a srozumitelnost: Zajistěte transparentnost a srozumitelnost systémů umělé inteligence, aby rozhodovací procesy byly efektivní.
  • Pokyny pro ochranu údajů: Zavedení jasných pravidel pro ochranu údajů, orientace v GDPR a jejich zveřejnění pro posílení důvěry ze strany zákazníků* a dalších zúčastněných stran.
  • Podmínky regulačního rámce: Podporujte vytvoření pravidel, která monitorují a kontrolují využívání umělé inteligence v oblasti bezpečnosti informací.
  • Lidský dohled: Začleněním lidského dohledu zajistíte, aby umělá inteligence jednala v souladu s vašimi etickými normami.
  • Průběžné vzdělávání a proškolování: Vzdělávejte uživatele, abyste podpořili znalosti o vyvíjející se technologii AI a jejím dopadu na bezpečnost informací a předcházeli tak jejímu zneužití.

Závěrečné shrnutí: Budoucnost umělé inteligence a vlastnictví dat

Integrace etických zásad a bezpečnostních opatření je zásadní pro to, aby bylo možné využívat AI ke správě masy dat a proaktivně čelit rizikům v oblasti bezpečnosti informací. Norma ISO 27001 a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou užitečné rámce, které doplňují požadavky zákona o AI. Ti, kdo jsou ve firmách zodpovědní za bezpečnost informací a ochranu dat, by měli využít svého postavení odborníků a uvědomit si svou zodpovědnou pozici při zajišťování ochrany dat v modelech AI.

13. Bře 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro manažery a auditory IS

2024: jarní termín

29. Úno 2024

Ztrácíme kvůli AI kontrolu nad svými daty?

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat

19. Úno 2024

Norma EN 50600 podporuje udržitelnost

12. Úno 2024

Nově jsme certifikačním orgánem pro EN 50600

Nyní v naší nabídce!

05. Úno 2024

Barometr rizik: kybernetické útoky

Celosvětové riziko číslo 1

12. Led 2024

DORA – Odolnost ve finančním sektoru

Zákon o digitální provozní odolnosti

04. Led 2024

Významné legislativní novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2024

Zákony a směrnice zabývající se bezpečností informací

16. Lis 2023

TISAX: VDA vydala nový katalog ISA

Nová edice - verze 6

15. Lis 2023

Aktuality týkající se EN 50600

EN 50600 - Design

07. Lis 2023

O normě EN 50600

Vaše otázky - naše odpovědi

29. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část II

Jaký byl ročník 2023/část II.

26. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část I

Jaký byl ročník 2023/část I.

+420 733 180 494