06. Bře 2024

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat - II.část

Budoucnost AI a vlastnictví dat

V prvním textu věnujícímu se této problematicei  jsme se zabývali otázkami ztráty kontroly nad daty a úlohou umělé inteligence v současné záplavě dat. Vlastnictví dat, zákon o umělé inteligenci na evropské úrovni, ISO 27001 a GDPR - co přinese budoucnost?

AI a ochrana údajů: nové nejistoty

Kromě všech výhod s sebou integrace AI ve firmách přináší také nejistoty v oblasti bezpečnosti informací a ochrany dat. Může AI vystupovat jako vlastník dat? Kdo je vlastníkem dat generovaných AI? Kdo je zodpovědný za tréninková data pro model AI? Vzhledem k autonomii systémů AI a jejich schopnosti činit nezávislá rozhodnutí je třeba věnovat ochraně a zabezpečení dat zvláštní pozornost.

Řešení pro odpovědné využívání umělé inteligence

  • Odpovědnost: Definujte jasnou odpovědnost za data zpracovávaná a generovaná AI v rámci společnosti.
  • Pokyny pro zpracování dat: Určete si zásady pro nakládání s daty z modelů AI.
  • Transparentnost a srozumitelnost: Zajistěte transparentnost a srozumitelnost systémů umělé inteligence, aby rozhodovací procesy byly efektivní.
  • Pokyny pro ochranu údajů: Zavedení jasných pravidel pro ochranu údajů, orientace v GDPR a jejich zveřejnění pro posílení důvěry ze strany zákazníků* a dalších zúčastněných stran.
  • Podmínky regulačního rámce: Podporujte vytvoření pravidel, která monitorují a kontrolují využívání umělé inteligence v oblasti bezpečnosti informací.
  • Lidský dohled: Začleněním lidského dohledu zajistíte, aby umělá inteligence jednala v souladu s vašimi etickými normami.
  • Průběžné vzdělávání a proškolování: Vzdělávejte uživatele, abyste podpořili znalosti o vyvíjející se technologii AI a jejím dopadu na bezpečnost informací a předcházeli tak jejímu zneužití.

Závěrečné shrnutí: Budoucnost umělé inteligence a vlastnictví dat

Integrace etických zásad a bezpečnostních opatření je zásadní pro to, aby bylo možné využívat AI ke správě masy dat a proaktivně čelit rizikům v oblasti bezpečnosti informací. Norma ISO 27001 a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou užitečné rámce, které doplňují požadavky zákona o AI. Ti, kdo jsou ve firmách zodpovědní za bezpečnost informací a ochranu dat, by měli využít svého postavení odborníků a uvědomit si svou zodpovědnou pozici při zajišťování ochrany dat v modelech AI.

20. Čvn 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro auditory a manažery IS

2024: podzimní termín

13. Čvn 2024

Inovace v oblasti ISO norem

Zahrnutí aspektů změny klimatu do norem pro systémy řízení

28. Kvě 2024

Jaký způsob získávání znalostí je nejúčinnější?

Co očekáváte od dalšího vzdělávání?

20. Kvě 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro manažery a auditory IS

2024: nový termín

17. Kvě 2024

Podrobněji o TISAX®: 12 cílů hodnocení

Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

15. Kvě 2024

Podrobněji o TISAX®: tři úrovně hodnocení

Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

02. Kvě 2024

TISAX®: Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

V rychlém pruhu

22. Dub 2024

ISO 42001 – nová norma pro umělou inteligenci

První světový standard pro umělou inteligenci

29. Úno 2024

Ztrácíme kvůli AI kontrolu nad svými daty?

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat

19. Úno 2024

Norma EN 50600 podporuje udržitelnost

12. Úno 2024

Nově jsme certifikačním orgánem pro EN 50600

Nyní v naší nabídce!

05. Úno 2024

Barometr rizik: kybernetické útoky

Celosvětové riziko číslo 1

+420 733 180 494