29. Úno 2024

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat

Ztrácíme kvůli umělé inteligenci kontrolu nad svými daty?

Ztrácíme kontrolu nad svými informacemi? Klíčovými otázkami v oblasti bezpečnosti informací a ochrany údajů jsou vlastnictví údajů a kontrola nad nimi, jakož i oprávnění zpracovávat údaje bezpečně a odpovědně v souladu s příslušnými specifikacemi. Otázka ztráty kontroly je v éře umělé inteligence stále více naléhavá.

V roce 2023 bylo celosvětově vygenerováno 126 zettabajtů digitálních dat (zdroj: Statista). Do roku 2027 se toto číslo s největší pravděpodobností zdvojnásobí. Ještě nikdy nebylo tak snadné analyzovat, generovat a replikovat obsah pouhým stisknutím tlačítka díky ChatGPT a jemu podobným nástrojům.

Úloha AI v záplavě dat: příležitosti a výzvy

Exponenciálně rostoucí záplava dat představuje pro bezpečnost informací velkou výzvu. Na jedné straně trénování modelů AI vyžaduje velké objemy dat, aby byl zajištěn odpovídající výkon a přesnost. Společnosti a organizace proto často shromažďují obrovské množství dat pro trénování svých systémů AI. Na druhé straně aplikace AI rovněž neustále generují data během svého provozu - ať už prostřednictvím senzorů, interakcí s uživateli nebo automatizovaných procesů.

Řešení může paradoxně nabídnout i AI, která sama k záplavě dat významně přispívá. AI může pomoci vytvořit v tomto množství dat pořádek, aby bylo možné rychleji identifikovat podstatné informace od těch méně důležitých či relevantních a podle toho je zpracovat, agregovat nebo vymazat. Celkově může AI zlepšit efektivitu zpracování a správy dat a umožnit preventivní opatření, která zabrání jejich zahlcení.

Vlastnictví dat, zákon o umělé inteligenci, ISO 27001 a GDPR

Mezinárodní norma pro bezpečnost informací ISO 27001 stanoví pokyny, které mají zajistit, aby organizace stanovily jasnou odpovědnost za správu a ochranu svých údajů. Definuje také postupy pro identifikaci vlastníků údajů, stanovení jejich práv a povinností a zajištění vhodné ochrany a správy údajů.

Pokud jde o ochranu osobních údajů, vlastnictví údajů se vztahuje ke koncepci, podle níž mají jednotlivci právo vykonávat kontrolu nad informacemi (jež se jich týkají jako osob), které jsou o nich předávány nebo shromažďovány.

V digitalizovaném světě, kde údaje hrají zásadní roli, nabývá otázka  jejich vlastnictví na významu. Zatímco někteří lidé tvrdí, že data - podobně jako fyzické zboží - by měla být považována za formu vlastnictví, ozývají se i hlasy, které zdůrazňují, že s daty by se mělo spíše zacházet jako se zdrojem, který může využívat celá společnost. Debata o vlastnictví dat vyvolává složité otázky - například soukromí, bezpečnost, přístupová práva a ekonomický dopad.

Zákon o AI je evropská legislativní iniciativa, jejímž cílem je regulovat a kontrolovat používání umělé inteligence v EU. Cílem zákona o AI je najít rovnováhu mezi podporou inovací a zajištěním bezpečného a důvěryhodného používání systémů AI.

Zákon o umělé inteligenci nestanoví žádná konkrétní ustanovení týkající se vlastnictví údajů nebo množství údajů. Nicméně řeší tyto aspekty nepřímo prostřednictvím regulace AI. Vzhledem k tomu, že AI je často založena na velkém množství údajů, stanoví zákon o AI požadavky na transparentnost, odpovědnost a ochranu údajů systémů AI. To může mít implicitně dopad na vlastnictví údajů tím, že vyžaduje, aby organizace jasně definovaly, kdo je za údaje odpovědný a jak jsou používány a zabezpečeny.

V nejbližších dnech v této sekci naleznete navazující text ("Budoucnost vlastnictví dat, řešení pro odpovědné využívání umělé inteligence") , kde se této problematice budeme věnovat opět.

20. Čvn 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro auditory a manažery IS

2024: podzimní termín

13. Čvn 2024

Inovace v oblasti ISO norem

Zahrnutí aspektů změny klimatu do norem pro systémy řízení

28. Kvě 2024

Jaký způsob získávání znalostí je nejúčinnější?

Co očekáváte od dalšího vzdělávání?

20. Kvě 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro manažery a auditory IS

2024: nový termín

17. Kvě 2024

Podrobněji o TISAX®: 12 cílů hodnocení

Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

15. Kvě 2024

Podrobněji o TISAX®: tři úrovně hodnocení

Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

02. Kvě 2024

TISAX®: Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

V rychlém pruhu

22. Dub 2024

ISO 42001 – nová norma pro umělou inteligenci

První světový standard pro umělou inteligenci

06. Bře 2024

Budoucnost AI a vlastnictví dat

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat - II.část

19. Úno 2024

Norma EN 50600 podporuje udržitelnost

12. Úno 2024

Nově jsme certifikačním orgánem pro EN 50600

Nyní v naší nabídce!

05. Úno 2024

Barometr rizik: kybernetické útoky

Celosvětové riziko číslo 1

+420 733 180 494