19. Úno 2024

Jak spolu souvisí datová centra náročná na zdroje a evropská Zelená dohoda?

Norma EN 50600 podporuje udržitelnost

Datová centra spotřebovávají značné objemy zdrojů, zejména elektřiny, vody a chladicích kapalin. Masivně rostoucí poptávka po IT službách všeho druhu pak přirozeně vede k jejich neustále rostoucí spotřebě. Součástí každodenní činnosti provozovatele datového centra je proto optimalizace zařízení a infrastruktury z hlediska spotřeby energie, a tím zlepšení šetrnosti datového centra k životnímu prostředí.

V posledních letech byla vydána řada doporučení v oblasti udržitelnosti, která se týkají různých technických zařízení a infrastruktur používaných v datových centrech. Chyběl však normativní přístup, který by provozovatelům datových center umožnil stanovit, ověřit a dokumentovat stav jejich opatření na uznávaném základě.

Díky normě CLC/TS 50600-5-1 má nyní trh k dispozici první technickou specifikaci modelu vyspělosti pro energetický management a environmentální kompatibilitu datových center na světě, takže jejich provozovatelé mohou rovněž přispět k evropské Zelené dohodě.

Model způsobilosti CLC/TS 50600-5-1 zohledňuje následující prvky: Řízení a podávání zpráv; infrastrukturu budov, dodávky a distribuci energie, infrastrukturu pro řízení životního prostředí a otázky ICT, včetně softwaru, hardwaru, úložišť a sítí. Je zajímavé, že je zde zahrnuto i aktivní IT vybavení a software (tj. primární aktiva v lokalitě datového centra), neboť norma EN 50600 se dříve zabývala pouze tzv. sekundárními aktivy základní infrastruktury datového centra.

Více informací naleznete na stránkách Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC: odkaz.

 

Více informací k tématu naleznete i v našich předcházejících textech:

Náš tip:

Je vhodné EN 50600 kombinovat s jinými normami? Jednoznačně. Trend směřuje k integrovaným systémům, což umožňuje efektivnější organizaci plánovacích procesů. Kombinace několika modelů - například ISO 27001 (bezpečnost informací), ISO 22301 (kontinuita provozu), ISO 27701 (ochrana dat) a dalších norem - nejenže snižuje náročnost auditu, ale také přináší komplexní pohled na společnost.

13. Bře 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro manažery a auditory IS

2024: jarní termín

06. Bře 2024

Budoucnost AI a vlastnictví dat

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat - II.část

29. Úno 2024

Ztrácíme kvůli AI kontrolu nad svými daty?

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat

12. Úno 2024

Nově jsme certifikačním orgánem pro EN 50600

Nyní v naší nabídce!

05. Úno 2024

Barometr rizik: kybernetické útoky

Celosvětové riziko číslo 1

12. Led 2024

DORA – Odolnost ve finančním sektoru

Zákon o digitální provozní odolnosti

04. Led 2024

Významné legislativní novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2024

Zákony a směrnice zabývající se bezpečností informací

16. Lis 2023

TISAX: VDA vydala nový katalog ISA

Nová edice - verze 6

15. Lis 2023

Aktuality týkající se EN 50600

EN 50600 - Design

07. Lis 2023

O normě EN 50600

Vaše otázky - naše odpovědi

29. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část II

Jaký byl ročník 2023/část II.

26. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část I

Jaký byl ročník 2023/část I.

+420 733 180 494