31. Led 2023

Mezinárodní den ochrany osobních údajů

Zvyšující se digitalizace zvyšuje prostor pro případné útoky

28. ledna 1981 Rada Evropy přijala Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. S cílem zvýšit povědomí o této problematice se na počest této události od roku 2007 slaví Den ochrany osobních údajů.

 

Aktuálnost tématu větší než kdy jindy

Zejména uplynulé pandemické roky přinesly obrovský rozmach a nárůst digitalizace, což s sebou samozřejmě přináší i fakt, že stále více citlivých údajů je dostupných online a digitálně zpracovávaná data jsou ve firmách stále důležitější. To je však také vystavuje potenciálním kybernetickým útokům nebo útokům ransomwaru.

"Ochrana dat je velmi výbušné téma a týká se každého. Zároveň, zejména ve firemním kontextu, nejde o záležitost, kterou stačí řešit jednou a tím povinnost končí. Je to záležitost, která se musí zabývat zacházením s daty, jejich zpracováním, zálohováním, včasným odhalováním a odstraňováním mezer v bezpečnosti, kontinuálně."

Robert Jamnik, ředitel oddělení auditních služeb CIS

Ochrana dat vs. digitalizace?

Stále více digitálně dostupných informací o lidech a firmách nabízí hackerům větší útočnou plochu. Nebezpečí rovněž zvyšuje narůstající trend Homeoffice a ukládání velkého množství dat prostřednictvím internetu. Spolu s nebezpečím však roste i povědomí o ochraně údajů a společnosti se stále více a kvalifikovaněji snaží fungovat v souladu se zákonem o ochraně údajů, aby si udržely důvěru zákazníků. Ochrana údajů a digitalizace jdou tedy ruku v ruce. Jedno je jasné: čím více informací je k dispozici digitálně, tím lépe musí být tato data chráněna.

Nesmíme opomíjet ani vnější faktory týkající se ochrany údajů - na evropské úrovni se neustále prosazuje implementace nařízení GDPR. Jak např. uvádí noyb (Evropské centrum pro digitální práva - portál aktivisty za ochranu osobních údajů Maxe Schremse), Meta (Facebook & Co.) již nebude smět používat osobní údaje k reklamě. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů také desetinásobně zvýšil udělenou pokutu na 390 milionů €. Dodržování GDPR by proto mělo být i nadále prioritou každé společnosti a mělo by být začleněno do stávajících systémů zabezpečení informací.

Chcete se dozvědět více o digitalizaci, informační bezpečnosti a ochraně dat?
Podívejte se, co na toto téma říkají naši odborníci – navštivte YouTube kanál qualityaustria a shlédněte záznam minulého ročníku CIS Compliance Summit!

https://youtube.com/playlist?list=PLHeGRCayRcwomF_AaCkFiBgj5-O2BAWfC

Jak lze tedy společnosti podpořit v oblasti ochrany údajů?

Téma je nutné integrovat přímo do firemní kultury - odpovídající certifikace, jako je ISO 27001 pro bezpečnost informací nebo ISO 27701 pro ochranu dat, pomáhají pozvednout toto téma na vysokou a transparentní úroveň.

Norma ISO 27701 navazuje na normu ISO 27001 a je tak první nebo zatím jedinou certifikací ochrany dat s mezinárodní působností. Bez ohledu na to, zda se jedná o malou společnost nebo velký podnik, ochrana dat se týká každého a vhodné systémy řízení podporují důvěryhodnost, dodržování předpisů, snižují chybovost a zároveň zvyšují konkurenceschopnost.

Máte doplňující otázky? Kontaktujte náš tým CIS! Rádi Vám pomůžeme s konkrétními problémy.

Zde najdete naše systémové a personální certifikace v oblasti bezpečnosti informací.

 

17. Úno 2023

Den za bezpečnější internet

Safer Internet Day

10. Úno 2023

Nové vedení CIS GmbH

Změny v managementu od 01. 01. 2023

26. Led 2023

Online kurz – Implementace změn ISO 27002:2022

Implementace změn a nových požadavků

10. Lis 2022

Revize norem ISO 27001 a ISO 27002:2022

Co přichází, co odchází a co zůstává?

23. Zář 2022

CIS Compliance Summit 2022

Jaký byl ročník 2022

14. Zář 2022

Zpráva o globálních hrozbách 2022 z oblasti kybernetických útoků

Co by Vám nemělo uniknout!

20. Srp 2022

ISO/IEC 27001:2022 – co je nového?

02. Čvn 2022

Vše o aktualizaci 27002:2022

24. Kvě 2022

Minimalizace rizik pro cloudové služby

certifikace ISO 27017

11. Kvě 2022

Bezpečnost a kvalita

Nejvyšší ohodnocení za integraci 27001 / 9001

14. Dub 2022

Nový komplexní pohled na firmu

Integrace ISO 27001 v Siemens IT Solutions & Services

21. Bře 2022

Audity na dálku

Přínosy & rizika

+420 733 180 494