31. Led 2023

Mezinárodní den ochrany osobních údajů

Zvyšující se digitalizace zvyšuje prostor pro případné útoky

28. ledna 1981 Rada Evropy přijala Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů. S cílem zvýšit povědomí o této problematice se na počest této události od roku 2007 slaví Den ochrany osobních údajů.

 

Aktuálnost tématu větší než kdy jindy

Zejména uplynulé pandemické roky přinesly obrovský rozmach a nárůst digitalizace, což s sebou samozřejmě přináší i fakt, že stále více citlivých údajů je dostupných online a digitálně zpracovávaná data jsou ve firmách stále důležitější. To je však také vystavuje potenciálním kybernetickým útokům nebo útokům ransomwaru.

"Ochrana dat je velmi výbušné téma a týká se každého. Zároveň, zejména ve firemním kontextu, nejde o záležitost, kterou stačí řešit jednou a tím povinnost končí. Je to záležitost, která se musí zabývat zacházením s daty, jejich zpracováním, zálohováním, včasným odhalováním a odstraňováním mezer v bezpečnosti, kontinuálně."

Robert Jamnik, ředitel oddělení auditních služeb CIS

Ochrana dat vs. digitalizace?

Stále více digitálně dostupných informací o lidech a firmách nabízí hackerům větší útočnou plochu. Nebezpečí rovněž zvyšuje narůstající trend Homeoffice a ukládání velkého množství dat prostřednictvím internetu. Spolu s nebezpečím však roste i povědomí o ochraně údajů a společnosti se stále více a kvalifikovaněji snaží fungovat v souladu se zákonem o ochraně údajů, aby si udržely důvěru zákazníků. Ochrana údajů a digitalizace jdou tedy ruku v ruce. Jedno je jasné: čím více informací je k dispozici digitálně, tím lépe musí být tato data chráněna.

Nesmíme opomíjet ani vnější faktory týkající se ochrany údajů - na evropské úrovni se neustále prosazuje implementace nařízení GDPR. Jak např. uvádí noyb (Evropské centrum pro digitální práva - portál aktivisty za ochranu osobních údajů Maxe Schremse), Meta (Facebook & Co.) již nebude smět používat osobní údaje k reklamě. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů také desetinásobně zvýšil udělenou pokutu na 390 milionů €. Dodržování GDPR by proto mělo být i nadále prioritou každé společnosti a mělo by být začleněno do stávajících systémů zabezpečení informací.

Chcete se dozvědět více o digitalizaci, informační bezpečnosti a ochraně dat?
Podívejte se, co na toto téma říkají naši odborníci – navštivte YouTube kanál qualityaustria a shlédněte záznam minulého ročníku CIS Compliance Summit!

https://youtube.com/playlist?list=PLHeGRCayRcwomF_AaCkFiBgj5-O2BAWfC

Jak lze tedy společnosti podpořit v oblasti ochrany údajů?

Téma je nutné integrovat přímo do firemní kultury - odpovídající certifikace, jako je ISO 27001 pro bezpečnost informací nebo ISO 27701 pro ochranu dat, pomáhají pozvednout toto téma na vysokou a transparentní úroveň.

Norma ISO 27701 navazuje na normu ISO 27001 a je tak první nebo zatím jedinou certifikací ochrany dat s mezinárodní působností. Bez ohledu na to, zda se jedná o malou společnost nebo velký podnik, ochrana dat se týká každého a vhodné systémy řízení podporují důvěryhodnost, dodržování předpisů, snižují chybovost a zároveň zvyšují konkurenceschopnost.

Máte doplňující otázky? Kontaktujte náš tým CIS! Rádi Vám pomůžeme s konkrétními problémy.

Zde najdete naše systémové a personální certifikace v oblasti bezpečnosti informací.

 

19. Úno 2024

Norma EN 50600 podporuje udržitelnost

12. Úno 2024

Nově jsme certifikačním orgánem pro EN 50600

Nyní v naší nabídce!

05. Úno 2024

Barometr rizik: kybernetické útoky

Celosvětové riziko číslo 1

12. Led 2024

DORA – Odolnost ve finančním sektoru

Zákon o digitální provozní odolnosti

04. Led 2024

Významné legislativní novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2024

Zákony a směrnice zabývající se bezpečností informací

16. Lis 2023

TISAX: VDA vydala nový katalog ISA

Nová edice - verze 6

15. Lis 2023

Aktuality týkající se EN 50600

EN 50600 - Design

07. Lis 2023

O normě EN 50600

Vaše otázky - naše odpovědi

29. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část II

Jaký byl ročník 2023/část II.

26. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část I

Jaký byl ročník 2023/část I.

22. Zář 2023

Aktuální témata kybernetické bezpečnosti

S H. Erkingerem a Ch. Mondlem o příležitostech a rizicích New Work

01. Zář 2023

Silný štít pro naše data v éře umělé inteligence

Ochrana údajů a GDPR

+420 733 180 494