19. Dub 2023

Pohledem Dominika Heideggera

New Work - potenciál, příležitost

Mnohým lidem pracujícím v kancelářském světě pojem "New Work" příliš neřekne. Pro mladé a ambiciózní lidi, jako jsou odborníci z generace Z, však představuje způsob, jakým se bude práce v budoucnu formovat.

 

Nejen kvůli měnícím se potřebám zaměstnanců, ale také jako krok do budoucnosti nabývá pojem "New Work" ve světě práce stále většího významu. Podstatou je navrhnout pracovní prostředí tak, aby zaměstnanci mohli plně využít svých schopností a flexibilně si rozvrhnout pracovní dobu.

Tato změna však znamená také výzvu pro bezpečnost IT a ochranu dat. Jedná se tedy o přirozený vývoj potenciálu nebo o nevyhnutelnou výzvu v dalším vývoji bezpečnosti a ochrany dat?

New York? Ne, New Work!

Pojem "New Work" se používá již téměř 40 let. Tehdy stejně jako dnes byly hlavními hodnotami "New Work":samostatnost, nezávislost, zapojení do dění ve společnosti. Dnes se "New Work" v moderní pracovní kultuře zaměřuje na sebeurčení, kreativitu a flexibilitu. Tedy stejný termín, se stejným cílem používaný novým způsobem. Tímto cílem je vytvořit pracovní prostředí, v němž mohou zaměstnanci plně využít své schopnosti a flexibilně si organizovat pracovní dobu. Nejde jen o technické inovace, ale také o změnu pracovní kultury a filozofie. Pružná pracovní doba a samostatně řízená práce mohou zaměstnancům pomoci cítit se pohodlněji a ti tak ve finále svou práci vykonávají lépe. Možnost pracovat odkudkoli může také vést k vyšší efektivitě a lepší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Výzvy, které New Work přináší v oblasti bezpečnosti IT a ochrany dat

Home office, práce a cestování, práce odkudkoli vždy znamenají pro zaměstnavatele velkou výzvu. I když existuje pro všechno aplikace a internet je všudypřítomný, rizika a hrozby by neměly být ignorovány. Flexibilní pracovní prostředí a využívání cloudových služeb a mobilních zařízení může bezpečnostní rizika zvyšovat. Přístup k citlivým údajům a informacím musí být také pečlivě regulován, aby se tak předcházelo únikům dat. Společnosti proto musí přijmout vhodná bezpečnostní opatření, vytvořit odpovídající bezpečnostní struktury a způsoby, jak zajistit bezpečné pracovní prostředí - navzdory otevřené firemní kultuře resp. právě kvůli ní.

Neustálé zlepšování

Pravidelné plánované audity představují pro organizace způsob, jak přezkoumat, průběžně zlepšovat a revidovat implementaci bezpečnostních opatření IT a ochrany dat podle aktuálních požadavků. Kultura bezpečnosti a ochrany dat má velký význam pro vytvoření bezpečného pracovního prostředí a posílení důvěry zaměstnanců a zákazníků.

Výzva, která má přínos a potenciál

New Work nabízí velký potenciál pro zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity. Nelze však opomíjet výzvy v oblasti bezpečnosti IT a ochrany dat. Jde o koncept, který lze považovat za provokující, neboť tradiční představy o práci a pracovišti jsou zpochybňovány a měněny. Často to znamená odklon od tradiční hierarchie, pracovní doby a místa výkonu práce směrem k větší flexibilitě, autonomii a sebeurčení zaměstnanců.

Kromě toho může být jako výzva vnímáno i zavádění technologií nezbytných pro New Work. Pro některé zaměstnance mohou být například cloudové služby a mobilní zařízení velkou neznámou, zejména pokud doposud pracovali výhradně na stolním počítači. Stejně tak pro ně může být náročnái adaptace na zavedení nástrojů pro spolupráci a platforem sociálních médií, které mají podpořit sdílení informací a spolupráci v rámci organizace.

Nastupující generace vnímají New Work jako samozřejmost, proto je nutný další rozvoj a zlepšování bezpečnosti a ochrany soukromí. K vytvoření bezpečného pracovního prostředí jsou zapotřebí nové způsoby zabezpečení. Společnosti by se měly zaměřit na šifrovací technologie, bezpečné cloudové služby a školení svých zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. Existuje obrovský potenciál pro restrukturalizaci a zavádění procesů, technologií a bezpečnostních mechanismů.

Tipy týkající se zavádění New Work tak, aby odpovídalo vysokým bezpečnostním standardům, pro Vás připravujeme v dalším textu, který zanedlouho objevíte v naší sekci Novinky.

13. Bře 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro manažery a auditory IS

2024: jarní termín

06. Bře 2024

Budoucnost AI a vlastnictví dat

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat - II.část

29. Úno 2024

Ztrácíme kvůli AI kontrolu nad svými daty?

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat

19. Úno 2024

Norma EN 50600 podporuje udržitelnost

12. Úno 2024

Nově jsme certifikačním orgánem pro EN 50600

Nyní v naší nabídce!

05. Úno 2024

Barometr rizik: kybernetické útoky

Celosvětové riziko číslo 1

12. Led 2024

DORA – Odolnost ve finančním sektoru

Zákon o digitální provozní odolnosti

04. Led 2024

Významné legislativní novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2024

Zákony a směrnice zabývající se bezpečností informací

16. Lis 2023

TISAX: VDA vydala nový katalog ISA

Nová edice - verze 6

15. Lis 2023

Aktuality týkající se EN 50600

EN 50600 - Design

07. Lis 2023

O normě EN 50600

Vaše otázky - naše odpovědi

29. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část II

Jaký byl ročník 2023/část II.

+420 733 180 494