01. Zář 2023

Ochrana údajů a GDPR

Silný štít pro naše data v éře umělé inteligence

Ve stále více digitalizovaném světě se data stávají stále cennějším aktivem, které firmy a organizace využívají k získávání poznatků a zlepšování svých služeb. Ve světle tohoto vývoje je zásadní, abychom mohli chránit a kontrolovat své osobní údaje.

Zde vstupuje do hry obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Od svého zavedení v roce 2018 má GDPR významný dopad na způsob shromažďování, zpracování a využívání údajů. Zejména v souvislosti s umělou inteligencí (AI) nabývá GDPR na významu, protože používání technologií AI vyžaduje odpovědné a etické nakládání s údaji. V tomto článku se podíváme na to, jak nařízení GDPR pomáhá chránit naše údaje a proč právě nyní - v době rostoucí složitosti a rozmanitosti - sehrává ve vztahu k umělé inteligenci ještě důležitější roli.

GDPR jako významný historický mezník

GDPR je zásadním milníkem v ochraně našich údajů a zajišťuje nám jako jednotlivcům větší kontrolu nad našimi osobními údaji. Zavazuje společnosti k transparentnímu a odpovědnému zacházení s údaji, které o nás shromažďují. Tím, že nám dává právo na informace, přístup, opravu a výmaz našich údajů, nám GDPR umožňuje zachovat naše soukromí a zabránit nežádoucímu používání našich informací.

Umělá inteligence vyžaduje větší zapojení ochrany údajů

Zejména v éře umělé inteligence nabývá GDPR na významu. Technologie umělé inteligence se při rozpoznávání vzorců a vytváření předpovědí spoléhají na rozsáhlé soubory dat. Při tom je zásadní, aby tato data byla shromažďována a používána eticky a legálně. GDPR zajišťuje, aby systémy umělé inteligence nebyly trénovány znevýhodňujícím nebo neobjektivním způsobem, aby nedocházelo k nespravedlivým nebo nevěrohodným výsledkům. Chrání nás také před nežádoucím sledováním a případnou manipulací tím, že s našimi údaji nakládá zodpovědně.

Svrchovaná ochrana dat

Ústředním pojmem v souvislosti s GDPR a ochranou našich údajů je jejich suverenita. Pod pojmem svrchovanost údajů se rozumí právo jednotlivce mít kontrolu nad svými vlastními údaji. Znamená to, že můžeme sami rozhodovat o tom, jaké údaje sdílíme a jak jsou používány. Zachováním suverenity údajů si můžeme zachovat své soukromí, činit osobní rozhodnutí a udržet si kontrolu nad svým digitálním já. Hraje proto významnou roli v rámci napětí mezi lidmi a kapitálem. Data se stala cenným aktivem, které využívají podniky a kapitálové zájmy. I proto je důležité, aby kontrola nad našimi daty nebyla podřízena pouze ekonomickým zájmům. Tím, že budeme mít kontrolu nad svými daty a rozhodovat o jejich využití, můžeme zajistit, aby byla využívána ve prospěch společnosti a jednotlivců, a nikoli pouze ve prospěch kapitálových zájmů.

GDPR nám poskytuje silný štít pro naše údaje v éře umělé inteligence. Umožňuje nám kontrolu nad našimi osobními údaji, podporuje etické využívání AI a pomáhá zajistit, aby byly údaje užívány ve prospěch lidí. Pokud budeme GDPR používat jako základ pro ochranu našich údajů a zachování naší datové suverenity, zvýšíme tím šance k využívání AI zodpovědně a ku prospěchu všech.

Autorem originálního textu je Dominik Heidegger, Audit Service Manager CIS a dlouholetý specialista z oblasti IT bezpečnosti.

Podívejte se na naši produktovou skupinu :Ochrana dat, kde naleznete další informace o ochraně osobních údajů a  systémových certifikacích a školeních v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR.

16. Lis 2023

TISAX: VDA vydala nový katalog ISA

Nová edice - verze 6

15. Lis 2023

Aktuality týkající se EN 50600

EN 50600 - Design

07. Lis 2023

O normě EN 50600

Vaše otázky - naše odpovědi

29. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část II

Jaký byl ročník 2023/část II.

26. Zář 2023

CIS Compliance Summit 2023 / část I

Jaký byl ročník 2023/část I.

22. Zář 2023

Aktuální témata kybernetické bezpečnosti

S H. Erkingerem a Ch. Mondlem o příležitostech a rizicích New Work

04. Srp 2023

Zpráva o globálních hrozbách 2023

Zjištění, trendy a doporučení k opatřením

03. Čvc 2023

Ovládněte nebe

Normy ISO 27017 a ISO 27018

12. Čvn 2023

Mlčenliví hrdinové digitálního světa

Datová centra

22. Kvě 2023

Nechte se hacknout!

Etický hacking jako trend v bezpečnostním průmyslu

10. Kvě 2023

New Work – 8 tipů pro větší bezpečnost

8 tipů pro větší bezpečnost

19. Dub 2023

New Work – potenciál, příležitost

Nové příležitosti, nový potenciál

+420 733 180 494