01. Zář 2023

Ochrana údajů a GDPR

Silný štít pro naše data v éře umělé inteligence

Ve stále více digitalizovaném světě se data stávají stále cennějším aktivem, které firmy a organizace využívají k získávání poznatků a zlepšování svých služeb. Ve světle tohoto vývoje je zásadní, abychom mohli chránit a kontrolovat své osobní údaje.

Zde vstupuje do hry obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Od svého zavedení v roce 2018 má GDPR významný dopad na způsob shromažďování, zpracování a využívání údajů. Zejména v souvislosti s umělou inteligencí (AI) nabývá GDPR na významu, protože používání technologií AI vyžaduje odpovědné a etické nakládání s údaji. V tomto článku se podíváme na to, jak nařízení GDPR pomáhá chránit naše údaje a proč právě nyní - v době rostoucí složitosti a rozmanitosti - sehrává ve vztahu k umělé inteligenci ještě důležitější roli.

GDPR jako významný historický mezník

GDPR je zásadním milníkem v ochraně našich údajů a zajišťuje nám jako jednotlivcům větší kontrolu nad našimi osobními údaji. Zavazuje společnosti k transparentnímu a odpovědnému zacházení s údaji, které o nás shromažďují. Tím, že nám dává právo na informace, přístup, opravu a výmaz našich údajů, nám GDPR umožňuje zachovat naše soukromí a zabránit nežádoucímu používání našich informací.

Umělá inteligence vyžaduje větší zapojení ochrany údajů

Zejména v éře umělé inteligence nabývá GDPR na významu. Technologie umělé inteligence se při rozpoznávání vzorců a vytváření předpovědí spoléhají na rozsáhlé soubory dat. Při tom je zásadní, aby tato data byla shromažďována a používána eticky a legálně. GDPR zajišťuje, aby systémy umělé inteligence nebyly trénovány znevýhodňujícím nebo neobjektivním způsobem, aby nedocházelo k nespravedlivým nebo nevěrohodným výsledkům. Chrání nás také před nežádoucím sledováním a případnou manipulací tím, že s našimi údaji nakládá zodpovědně.

Svrchovaná ochrana dat

Ústředním pojmem v souvislosti s GDPR a ochranou našich údajů je jejich suverenita. Pod pojmem svrchovanost údajů se rozumí právo jednotlivce mít kontrolu nad svými vlastními údaji. Znamená to, že můžeme sami rozhodovat o tom, jaké údaje sdílíme a jak jsou používány. Zachováním suverenity údajů si můžeme zachovat své soukromí, činit osobní rozhodnutí a udržet si kontrolu nad svým digitálním já. Hraje proto významnou roli v rámci napětí mezi lidmi a kapitálem. Data se stala cenným aktivem, které využívají podniky a kapitálové zájmy. I proto je důležité, aby kontrola nad našimi daty nebyla podřízena pouze ekonomickým zájmům. Tím, že budeme mít kontrolu nad svými daty a rozhodovat o jejich využití, můžeme zajistit, aby byla využívána ve prospěch společnosti a jednotlivců, a nikoli pouze ve prospěch kapitálových zájmů.

GDPR nám poskytuje silný štít pro naše údaje v éře umělé inteligence. Umožňuje nám kontrolu nad našimi osobními údaji, podporuje etické využívání AI a pomáhá zajistit, aby byly údaje užívány ve prospěch lidí. Pokud budeme GDPR používat jako základ pro ochranu našich údajů a zachování naší datové suverenity, zvýšíme tím šance k využívání AI zodpovědně a ku prospěchu všech.

Autorem originálního textu je Dominik Heidegger, Audit Service Manager CIS a dlouholetý specialista z oblasti IT bezpečnosti.

Podívejte se na naši produktovou skupinu :Ochrana dat, kde naleznete další informace o ochraně osobních údajů a  systémových certifikacích a školeních v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR.

20. Kvě 2024

Online kurz: Refreshing kurz pro manažery a auditory IS

2024: nový termín

17. Kvě 2024

Podrobněji o TISAX®: 12 cílů hodnocení

Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

15. Kvě 2024

Podrobněji o TISAX®: tři úrovně hodnocení

Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

02. Kvě 2024

TISAX®: Bezpečnost informací v automobilovém průmyslu

V rychlém pruhu

22. Dub 2024

ISO 42001 – nová norma pro umělou inteligenci

První světový standard pro umělou inteligenci

06. Bře 2024

Budoucnost AI a vlastnictví dat

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat - II.část

29. Úno 2024

Ztrácíme kvůli AI kontrolu nad svými daty?

Balancování mezi AI, bezpečností informací a vlastnictvím dat

19. Úno 2024

Norma EN 50600 podporuje udržitelnost

12. Úno 2024

Nově jsme certifikačním orgánem pro EN 50600

Nyní v naší nabídce!

05. Úno 2024

Barometr rizik: kybernetické útoky

Celosvětové riziko číslo 1

12. Led 2024

DORA – Odolnost ve finančním sektoru

Zákon o digitální provozní odolnosti

04. Led 2024

Významné legislativní novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2024

Zákony a směrnice zabývající se bezpečností informací

+420 733 180 494